Κεα - Το νησί της ζωής και της τέχνης

Kea -  Island of Life and Art

Εκθέσεις/Εκδόσεις/Ομιλίες/Περίπατοι/Ανταλλαγές νέων/Διαδραστικά εργαστήρια/Συναυλίες/Φιλοξενία καλλιτεχνών/Καλοκαιρινή ακαδημία

 

Exhibitions/Publications/Talks/ Walks/Youth Exchange/ Interactive Workshops/Concerts/ Artists in Residence/Summer Academy

Το όραμά μας είναι να κάνουμε την Κέα το νησί της ζωής και της τέχνης. Η παράδοση,  η τέχνη, η μουσική, η επιστήμη και η φιλοσοφία δεν πρέπει να θεωρούνται ως κάτι άλλο, παρά ν' αποτελούν μέρος αυτής της λαχτάρας για μια καλή ζωή.

 

Our vision is to make Kea the island of life and art.  Tradition, Art, music, science and philosophy shall not be seen as something else, but part of this longing for a good life.

Στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε και να συνδέσουμε την τοπική κοινωνία: εμπλέκοντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες σε μια σειρά από πολιτιστικές εκδηλώσεις, διατηρώντας τις παραδοσιακές γνώσεις και δεξιότητες ζωντανές, ενισχύοντας την ανταλλαγή ιδεών και αξιών, παρέχοντας ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.

We aim to inspire and connect the local community by:
Engaging local people and visitors in a range of cultural events, keeping traditional knowledge and skills alive, fostering the exchange of ideas and values, providing education and training opportunities.

Kea Island Cyclades

84 002 Greece

E:info@keosculture.org

Tel: +30 6974427085

  • Instagram
© KEOS CULTURE 2020