ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2019 12:00 μ.μ

Πνευματικό Κέντρο Κορησσίας "Στυλιανός Ρέστης"

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020 12:00 μ.μ

Πνευματικό Κέντρο Κορησσίας "Στυλιανός Ρέστης"

Kea Island Cyclades

84 002 Greece

Tel: +30 6974427085

  • Instagram
© KEOS CULTURE 2019