ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

diaseli1896.JPG

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2019 12:00 μ.μ

dimos_keas_logo1.jpg
KC_LOGO_RGB_PNG_BLACK_VERTICAL.png

Πνευματικό Κέντρο Κορησσίας "Στυλιανός Ρέστης"

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

diaseli1896.JPG

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020 12:00 μ.μ

Πνευματικό Κέντρο Κορησσίας "Στυλιανός Ρέστης"

KC_LOGO_RGB_PNG_BLACK_VERTICAL.png