ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΜΝΗΜΗ-ΒΙΟΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΜΝΗΜΕΙΑ

Ο Δήμος Κέας σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό φορέα KEOS CULTURE, προχώρησε στην συλλογή, ψηφιοποίηση και παρουσίαση παλαιών φωτογραφιών του νησιού. Η προσπάθεια αυτή είχε στόχο τη δημιουργία του Φωτογραφικού Αρχείου Δήμου Κέας. Ένα αρχείο ανοικτό σε όλους τους κατοίκους, ερευνητές και επισκέπτες της Κέας. Μετά από αναγγελία που έγινε τον Δεκέμβριο 2019 στην ιστοσελίδα του Δήμου, τη διάδοση μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, την έρευνα σε φωτογραφικά αρχεία μουσείων, σε προσωπικές και οικογενειακές συλλογές συγκεντρώθηκαν 1600 φωτογραφίες.   

 

Το υλικό του Φωτογραφικού Αρχείου στην παρούσα φάση, είναι ανεπεξέργαστο και δεν έχει μελετηθεί έτσι ώστε να μπορέσει να τεκμηριωθεί. Αυτό απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα και μακροχρόνια έρευνα. Καθώς το αρχείο θα οργανώνεται και θα προβάλλεται κατά την διάρκεια του χρόνου φιλοδοξούμε ότι νέα στοιχεία θα προκύπτουν, τα οποία θα μας βοηθούν στην πληρέστερη και στην όσο δυνατόν καλλίτερη οργάνωση και τεκμηρίωσή του. Το αρχείο θα πρέπει να εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο υλικό.  

 

Το Φωτογραφικό Αρχείο Κέας φιλοδοξεί ν’ αποτελέσει μια πολύτιμη πηγή γνώσης για την παράδοση του νησιού, τα ήθη και τα έθιμά του. Θα μπορέσουν να αντληθούν σημαντικές πληροφορίες για την κοινωνία και τη φυσιογνωμία του νησιού, αποτυπώνοντας πτυχές της νεότερης ιστορίας του. Θα εξυπηρετήσει ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς  σκοπούς, λειτουργώντας ως θεματοφύλακας για την προστασία, τη διαφύλαξη και την προβολή του συλλεγόμενου φωτογραφικού υλικού. 

Kea Island Cyclades

84 002 Greece

Tel: +30 6974427085

  • Instagram
© KEOS CULTURE 2019